Inleiding
Remedial Teaching
Kenmerk
Begeleidinginfo
Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculatie
Sociale
vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining
Kosten
Links
Contact
 
  Sociale vaardigheidscursus (In het kort)

Deze cursus is een korte, praktische training voor sociaal onhandige kinderen vanaf 7 jaar. Ze ontwikkelen in de cursus een positiever zelfbeeld (trots op je zelf) en maken zich belangrijke sociale vaardigheden eigen.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur, één les per week. De laatste les mogen de ouders mee doen en laten wij zien wat in de voorgaande lessen hebben geleerd. In de laatste les doen de ouders actief mee om ook zelf te ervaren wat de kinderen hebben geleerd.

Inhoud

De cursus begint met enkelvoudige vaardigheden als luisteren en complimenten geven. De tweede helft bestaat uit complexe vaardigheden als onderhandelen, reageren op pesten. In de lessen komen de volgende vaardigheden aan de orde

1. luisteren
2. complimenten geven en ontvangen
3. gevoelens uiten
4. lichaamstaal
5. Nee leren zeggen
6. vriendschap
7. je mening durven zeggen
8. samenwerken
9. Laatste les, certificaat
10. Ouder bijeenkomst

Opbouw lessen

Elke les begint met een praatje/spel of een positief gestelde leuze. "ik kan goed…"
Vast onderdeel van elke les zijn de kleine, korte rollenspellen. Daarin oefenen de kinderen het gedrag dat hoort bij het verhaal, spel of de leuze.

Na vrijwel elke les volgt een doe opdracht. Daarmee oefenen de leerlingen het nieuwe gedrag in een reële situatie buiten de groep. Ouders blijven via de doe opdracht betrokken bij de cursus.

Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers worden betrokken bij de intake van hun kind. Bij de start worden zij via een intakegesprek geïnformeerd over de cursus en hun eigen rol daarin. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Verder worden zij uitgenodigd om de laatste les mee te doen.

Kosten:

Groepstraining: € 125,00 (max. 10 kinderen)