Inleiding
Remedial Teaching
Kenmerk
Begeleidinginfo
Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculatie
Sociale
vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining
Kosten
Links
Contact
 
  Spelling & Dysorthografie

Dyslectische kinderen hebben veel moeite met de overbrugging van het klankbeeld (hoe je het woord zegt) naar het woordbeeld (hoe je het woord schrijft). Extra oefenen, overschrijven en allerlei invullesjes helpen veelal weinig. Deze kinderen hebben structureel moeite met de woordbeeld-automatisering.

Meestal schrijft een kind na het horen van een woord dit zo snel mogelijk op (de directe strategie) Eigenlijk moeten ze beter nadenken voor, tijdens en na het spellen. Vaak komen de spellingsproblemen voort uit concentratieproblemen.
Wij maken gebruik van de door Luc Koning (Pravoo) ontwikkelde 4-staps-model voor kinderen met spellingsproblemen.

Kenmerken:
de cognitieve benadering: het inschakelen van het verstand van het kind tijdens de spellingsactiviteiten

de procesgerichtheid: het aanleren Hoe je moet spellen


de integratiegerichtheid: het integreren van nieuwe leerinhouden in andere, bestaande, geleerde inhouden

de toepassingsbegeleiding: het toepassen van de spellings-vaardigheden in de alledaagse schrijfactiviteiten