Inleiding
Remedial Teaching
Kenmerk
Begeleidinginfo
Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculatie
Sociale
vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining
Kosten
Links
Contact
 
  Lezen & Dyslexie

Als je er goed over nadenkt, is lezen eigenlijk heel ingewikkeld. Via ingewikkelde processen als waarnemen, interpreteren, herkennen, leren wij het lezen. Als uw kind moeite heeft met lezen gaan die processen niet allemaal automatisch. Wat doe je b.v. allemaal bij lezen:

- letters herkennen
- letters omzetten in klanken
- letters aan elkaar plakken tot woorden
- betekenis van woorden
- woorden kunnen onthouden (geheugen)
- zinnen kunnen maken met al deze woorden

We noemen dit ook wel automatiseren. Net als bij leren fietsen denk je na wat je allemaal moet doen. Hoe stap je op, hoe houd je je stuur vast etc. Na een tijdje is dat niet meer nodig. Je kunt dan voorgoed fietsen en hoeft nooit meer bij de handelingen na te denken. Je doet het automatisch.
Toch is dit nou net het probleem bij dyslexie: op een of andere manier is het iemand met dyslexie niet gelukt om het lezen goed te automatiseren.

Iemand met dyslexie leest bijvoorbeeld langzaam, spellend of radend.
Hij of zij laten woorden weg of voegen ze toe. Tekens verwarren, m/n, z/s, u/eu. Een ander woord lezen dan er staat, met dezelfde betekenis.

Als uw kind moeite heeft met lezen, gaan die processen niet allemaal automatisch. Toch is er nog veel aan te doen om deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken, waardoor het kind toch beter gaat lezen. Hieronder noem ik een paar strategieën.

- Zingend leren lezen (eerste letter direct noemen, de rest zing je er achteraan. (L…ooop)
- Onderstrepend lezen. (Het kind leert beter naar de letters/woorden kijken
- Een duidelijke uitleg van de klankstructuur en van de spellingsregels
- Flits oefeningen (In een flits een woord laten zien en benoemen)

Bovendien leren we uw kind meerdere strategieen aan om het lezen weer leuk te maken. Want zeg nou zelf……lezen doe je elke dag.