Inleiding
Remedial Teaching
Kenmerk
Begeleidinginfo
Dyslexie
Dysorthografie
Dyscalculatie
Sociale
vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining
Kosten
Links
Contact
 
  Onderzoek- en begeleidingsinformatie

Een onderzoek naar het hoe en waarom van lees-en/of spellingsproblemen bij basisschoolkinderen. Er wordt gebruik gemaakt van landelijk genormeerde lees/spellingstesten met bijbehorende grafieken t.a.v. het technisch leesniveau, het begrijpend leesniveau, het decoderingsniveau en het spellingsniveau. Er wordt onderzoek gedaan naar de beheersing van de specifieke auditieve en visuele lees/spellingsvoorwaarden en de algemene psychologische leervoorwaarden (o.a. auditieve/visuele korte termijn geheugen-concentratie). Het onderzoek is vooral procesgericht; d.w.z. dat er gelet wordt op het aanpakgedrag van het kind bij lees/spellingstaken.

In veel gevallen zijn de bovengenoemde onderzoeken toereikend voor het beantwoorden van de vraag: Hoe nu verder met dit kind? Maar er zijn kinderen met ernstige of verharde leesproblemen en dan is een DPL-onderzoek (Dynamische Procesgericht Leesonderzoek) aan te bevelen. Bij dit onderzoek staat het HOE centraal. Hoe leest het kind. Het bijzondere van deze benadering is dat men weer een stapje verder kan komen in het doorgronden van de aard van de leesproblemen (Pravoo,L Koning)

De begeleiding c.q. onderzoek kan bij het kind thuis worden uitgevoerd, mits er een rustige omgeving aanwezig is. De begeleiding vindt minimaal 1x per week op een vaste tijd plaats en kunnen zowel na als onder schooltijd gegeven worden.

De ouders ontvangen een schriftelijke rapportage voorzien van gericht advies. Tevens worden de bevindingen en testgegevens in een mondeling gesprek toegelicht. M.b.v. een door de ouders ingevulde vragenlijst over de ontwikkeling van het kind wordt getracht zo goed mogelijk een beeld te krijgen van het kind achter de lees-en/of spellingsproblemen. Er wordt gelet op kenmerken van dyslexie, AD(H)D en aanverwante (leer)stoornissen..